Pages

Monday, October 18, 2010

BABA Sings-indexIndex
A

Adhikamuga Bhashinchu                                                            V.3-4
Adhunika Vidya                                                                            V.2-6
Allah Amchu                                                                                 V.3-7
Asato Ma Sad Gamaya                                                               V.3-1
B
Bhajana Bina Sukha Shanthi Nahi                                            V.1-2
Bhava Bhaya Harana, Vanditha Charana                               V.1-3
Brochevarevarura                                                                        V.4-1
C

Chaduvulu                                                                                      V.3-5
Chanda Kirana Kula Mandana Ram                                        V.4-8
Chita Chora Yashoda Key Bal                                                   V.1-4
G

Gayatri Mantra                                                                              V.2-9
Govinda Krishna Jai Gopala Krishna Jay                                 V.1-12

H
Hari Hari Hari Hari Smarana Karo                                            V.1-6
Hare Rama (2) Rama (2) Hare (2)                                              V.1-7, V.4-10
Hey Shiva Shankara Namami Shankara                                    V.1-8
J
Janedu Potta                                                                                   V.2-3
K
Khanda Kandanthara                                                                    V.2-1
L
Love is My Form                                                                             V.3-10
M

Madhura Madhura Murali Ghanashyama                                  V.1-10
Manasa Bhaja Rey Guru Charanam                                           V.1-1
Mundu Venuka                                                                                V.4-5
Murali Gana Lola                                                                            V.2-2
N
Na Punyam  Bhavya  Manasu                                                       V.2-7
O
Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram                                               V.4-9
P
Pata Paduma                                                                                   V.3-3
Prema Mudita Manasey Kaho                                                      V.1-9 V.4-13
Pibarey Rama Rasam Rasaney                                                  V.1-11,V.4-12
Priya Vakya                                                                                      V.3-2
R
Rama Jayam Hare Rama Jayam                                                  V.4-7
Rama Kodanda Rama                                                                  V.4-11, V.1-5
Rama Nannu Brovara                                                                     V.4-4
Rama Rama Rama Sita                                                                  V.4-6
Rama Rara Ma Intidaka                                                                 V.4-2
S

Sadayam                                                                                             V.3-9
Sadhinchene O Manasa!                                                                  V.4-3
Sai Bhajana Bina Sukha Shanthi Nahi                                          V.1-2
Sathya Dharma Prema                                                                     V.2-5
Sathyam Jnanam Anantham Brahma                                           V.1-14
Sathya Vakku Valana                                                                       V.3-6
Sarva Velala                                                                                       V.2-4
Shivaaya Parameshwaraaya Chandra                                           V.1-13
Subrahmanyam Subrahmanyam                                                     V.1-15
V

Vidya                                                                                                    V.3-8
Viswasanthini                                                                                      V.2-8
========================================

No comments:

Post a Comment