Pages

Saturday, October 9, 2010

Index for Prsanthi Mandir Bhajans vol.1-11INDEX
A
Allaho Akbar                                                                                               v.4-10
Allah Ho tum Eswar Bhi Tum                                                                   v.4-7
Allah  Tumaho  Eashvara  Tumaho                                                         v.1-10
Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram                                                         v.3-5
Amba  Mandahasa  Vadhanee Manohari                                               v.10-3
Aravinda Lochana Aartha Janavana                                                      v.6-4
Arathi                             v.1-12, v.2-12, v.3-12, v.4-14, v.5-15, v.6-15, v.7-19
Aathma Rama Aananda Ramana                                                            v.9-10

B
Bhaja Mana Radhey Shyama Gopala                                                   v.11-12
Bhajamana  Govinda  Gopala.                                                               v.11-6
Bhajo Radhey Govinda Bhajo Shyama Gopal                                    v.11-19
Bhasma  Bhooshithaanga  Sai                                                                v.5-10
Bolo  Narayana  Jai  Jai  Vitthala                                                          v.6-10

D
Danava Bhanjana Rama Sai                                                                   v.2-4
Dam Dam Dam Dam Damaru Bhajey                                                   v.8-15
Dayabhi Rama Janaki Rama                                                         v.6-5, v.9-13
Devi  Bhavani  Jagath  Janani                                                                v.10-2
Dhim Dhimi  Natana Shiva                                                                       v.8-4
Durga  Bhavani  Maa                                                                                v.10-7

E
Easwaramba  Priya  Tanaya  Sai Narayana                                          v.1-3

G
Gajanana Gajanana                                                                       v.5-1,v.7-13
Gaja Mukha Gaja Mukha Gananaatha                                                  v.7-6
Gajavadana Gajaanana                                                                            v.7-14
Gajavadana  Gananatha                                                                           v.7-3
Ganapathi  Om  Jaya  Ganapathi  Om                                                    v.7-8
Gangadhara Hara Gangadhara                                                 v.4-13, v.8-16
Giridhara Gopala  Muraleedhara  Harey                                              v.11-10
Govinda  Bolo  Gopala  Bolo                                                                     v.6-6
Govinda Sai Krishna Govinda Govinda                                                  v.5-14
Gopala Gopala Nacho Gopala                                                    v.3-6, v.11-16
Gopala Nandalala                                                                                       v.11-8
Guru  Baba  Guru  Baba
Gouri Ganesha Vinayaka                                                                           v.7-7
Gowri  Suthaya  Om  Namah  Om                                                           v.7-15
Guru  Baba  Guru  Baba                                                                            v.6-3

H
Hara Hara Shankara                                                                                    v.4-8
Hari Bol Hari Bol                                                                                          v.2-5
Hari Om Namah Shivaya                                                                          v.6-14
Hari  Om  Tat  Sat  Namah  Shivaya                                              v.5-5, v.8-8
He Indu Shekhara Raja Shiva Raja Shankara                                         v.6-8
Hey Govinda Hey Ananda Nanda Gopala                                            v.11-15
Hey Govinda Hey Gopala                                                                            v.5-6
Hey  Sesha  Shayana  Narayana                                                               v.6-12
Hey Viswanatha Hey Gowrinatha                                                              v.4-5

J
Jai  Hari  Bol  Jai Seetha Ram                                                                 v.9-14
Jai Hari Krishna Jai Hari Krishna                                                         v.11-21
Jai  Jai  Bhavani  Maa                                                                             v.10-15
Jai Jai Devi Girija Matha                                                                          v.10-8
Jai Jai  Janani  Sai  Janani                                                                      v.10-14
Jai Jai Shankari Jai Parameshwari                                                         v.10-5
Jagadeeshwari  Dayaa  Karo  Maa                                            v.1-8, v.10-17
Jagadoddharana Parthi Viharana                                                           v.6-13
Jaganmathe  Jagat Janani                                                                      v.10-11
Jagathpathe Hari Sai Gopala                                                                     v.4-9
Jaya Ganesha Pahimam                                                                            v.7-17
Jaya Jagat Janani Maa                                                                           v.10-18
Jaya Jagajanani Maa                                                                                   v.4-2
Jaya  Jaya  Gajaanana  Gananaatha                                                      v.7-18
Jaya Jaya Girija Baal Gajaanana                                                              v.4-1
Jaya Jaya Hey Jagadeesha Mahesha                                                        v.8-5
Jaya Jaya Sai Namo                                                                                   v.5-11
Jaya Jaya Rama Janaki Rama                                                                   v.9-6
Jaya Jaya Shankari                                                                                      v.2-3
Jaya Raghu Nandana                                                                                   v.9-4
Jaya Santhoshi Maa                                                                                 v.10-16
Jaya Shankara Bhaava Gochara                                                               v.8-1

K
Kamala Netra Saishvara                                                                           v.6-11
Karuna Sagara Divya Swaroopa                                                               v.6-7
Kausalya Nandana Vaidehi                                                                         v.9-2
Keshava Madhava                                                                                        v.3-9
Krishna Madhava Madhava Krishna                                                      v.11-1

L
Lambodara Hey Vigneshwara                                                                   v.7-9
Lambodara Shiva(Jaya) Gauri Sutha                                                     v.7-11

M
Maatha Maheshwari, Tribhuvana                                                         v.10-12
Madhava Gopala                                                                                       v.11-9
Madhava Murahara Murali Gopala                                          v.5-12, v.11-2
Madhuvana  Key  Murali  Bala                                                             v.11-18
Madhuvana Sanchari Shyam Murari                                                   v.11-14
Maha Mohana Nandalal                                                                           v.11-5
Mahadeva Shiva Shambho Shankara                                                      v.8-2
Maha Ganapathe Namosthuthe                                                                v.7-2
Mana Mohana Murali Gopala                                                               v.11-20
Matanga  Vadana  Mam  Palaya                                                            v.7-10
Mrithyun  Jayaaya  Namah  Om                                                  v.3-11,v.8-14
Muralidhara Murahara Natavara                                                             v.1-9
Murali Manohara Shama Murari                                                              v.6-9
N
Nacho Hey Nataraaj Shiva Shambho                                          v.2-10, v.8-9
Namo Bhagawathe Vasu Devaya                                                              v.2-6
Nandalala Yadhu Nandalala                                                                   v.11-17
Nanda Kishora Narayana                                                                          v.11-7
Nandeeshvara Hey Nataraja                                                                       v.4-3
Nataraja Hey Thripurari                                                                              v.8-3
Natavara Krishna Radhey  Nandalala                                                      v.1-6
Nirupama  Guna  Sadana                                                                          v.8-12

O
O Baba, Sai Baba                                                                                        v.4-6
Om Jaga Janani Sai Matha                                                                     v.10-4
Om Namah Shivaya Namo Narayana                            v.1-5,   v.5-13, v.8-6
Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram                                                          v.9-12

P
Pahi Gajanana Dina Vana                                                             v.2-1, v.7-16
Partheeshwari Jagath Janani                                                        v.3-3, v.10-6
Pashupathi Thanaya Baala Gajanana                                                    v.7-12
Pranamami  Sri  Durge  Sai  Narayani                                                      v.5-3
Prema Mayi Sai Ma                                                                                    v.10-9
Purandhara  Ranga  Harey  Vithala                                                          v.1-7

Q
Qawwali- Sai  Bina  Raha  Na  Jaye                                                        v.1-11

R
Raghava Sundar Rama                                                                               v.9-5
Radha Krishna Karuna Lola Radhey Govinda                                   v.11-11
Radhika Jeevana                                                                                        v.11-4
Raghupathi Raghava Raja Ram                                                   v.5-4, v.9-11
Rahimana Rahimana Rama Rahim                                                         v.3-10
Rama  Hare  Sai  Krishna  Hare                                                                 v.1-4
Ramam Bhajo Raghu Ramam Bhajo                                                     v.9-15
Ram Ram Jaya Raghukula                                                              v.3-8, v.9-1
Rama Rama Sai Rama                                                                                v.9-8

S
Sadguru  Brahma  Sanathana                                                                     v.5-2
Sadguru  Sai  Saraswathi                                                              v.6-2, v.10-10
Sai Bhajana Bina Sukha Santhi Nahin                                                      v.3-2
Sai Madhava Madana Gopala                                                                  v.11-3
Sai Ram Gaye Geeth Sada                                                                          v.2-2
Sai Ram Ghana Shyam                                                                                v.3-4
Sai Ram Ghana Shyam Sathya  Sai  Rama
Sai Rama Hey Ghanashyama                                                                     v.9-7
Sankata Harana Sri Sai Ramana                                                               v.5-9
Sarva Dharma Priya Deva                                                                          v2.-9
Sarva  Mangala  Sai  Janani                                                                       v.5-7
Sathya Dharma Shanthi Prema                                                                v.4-11
Sathya Narayana Govinda                                                         v.4-12, v.11-13
Sathya Sai Rama Hey Ghana Shyama                                                      v.9-3
Shankara Naam Bhajo                                                                              v.8-13
Shambo Shankara                                                                                         v.2-8
Shambho Shankara Shiva Shambho                                                       v.8-11
Shankara Sadashiva                                                                                   v.2-11
Shankara  Shankara  Sadaa  Shiva                                                          v.8-10
Shankara Shiva Shankara                                                                           v.8-7
Shesha Shaila Vasa Narayana                                                                    v.3-7
Sree Rama Chandra Jaya Rama Chandra                                    v.1-2, v.2-7
Sri Guru Parthi Vasa                                                                                    v.5-8
Srikari Kripakari                                                                                         v.10-1
Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram                                                           v.9-9

T
Triloka  Paalini  Jagadeeshwari                                                             v.10-13
Tumaho Anaatha Naatha Bhagavan                                                        v.4-4
Tumaho  Vigna  Vinasha  Ganesha                                                 v.1-1, v.7-1

V
Vande Uma Nandanam Gajananam                                                         v.3-1
Vighna Vinashaka Devadi Deva                                                     v.6-1, v.7-4
Vinayaka  Vinayaaka                                                                                   v.7-5

2 comments: